top of page
texture-2068283_960_720_edited.jpg

Handledning & Samtalsstöd - Företag

Händer som håller varandra, samarbete, närhet, teamwork, laganda, växande, stöd, psykologi

Innehåll:

Samarbete

Kommunikation

Stresshantering

Konflikthantering

Reflektionsövningar

Styrkor/kvaliteer

Nya perspektiv

Bollplank

Stöd

Personlig utveckling

Återhämtning/Mindfulness

Pris:

Kontakta mig för offert.

Varför handledning?

 

Precis som i privatlivet, kan man ibland som arbetstagare eller arbetsgivare behöva stöd utifrån. Någon att ventilera med, få nya perspektiv från, någon som inte ingår i personalgruppen och som arbetar under tystnadsplikt. Detta oavsett om det handlar om enskilda arbetsuppgifter, personalärenden eller allmänt stöd i yrkesrollen. Som tidigare Personalvetare vet jag hur komplext det kan vara både som enskild arbetstagare-/givare samt i dynamiken på en arbetsplats.
Du spenderar stor del av ditt liv på din arbetsplats - Se till att du får en livskvalité även där.

 

Sen tänker jag så här:
Oavsett vilken inriktning ett företag har är dess framgång beroende av varje enskild medarbetare. Förutom kompetens för arbetet spelar mående, trivsel och samarbete roll för hur företagets resultat ser ut i det långa loppet. Att förebygga/ta hand om problem i ett tidigt skede och ha ett forum som stärker nya perspektiv/samarbete/problemlösning och återhämtning , tjänar både enskilda medarbetare och hela företaget på.

Om ditt företag kunde sänka sin personalomsättnings-/eller sjukfrånvarokostnad med bara 1%, hur mycket skulle ni tjäna på det per år då? Och vilket mervärde skulle din goda personalpolitik kunna leda till (ut mot kunder, hos anställda, i omgivningens ögon)?

Hur går det till?

Jag erbjuder enskild handledning i ett prestationsfritt forum i Upplands Väsby, Stockholm eller på din arbetsplats, där syftet är att ge dig möjlighet till både återhämtning, reflektion och tid till att lyfta det du behöver stöd kring i stunden. I både samtal och övningar.
Det är mänskligt att ibland tvivla på sin egen kompetens, sin roll i personalgruppen och sitt mod inför en utmaning mm. Och på samma sätt som att stöd ibland behövs i sin yrkesroll, behöver man få bli påmind om sina styrkor, kvaliteer och kompetenser för att utvecklas och stärkas som medarbetare.

Samtalsstöd/företagshälsovård

När du som arbetsgivare önskar erbjuda din personal stöd i form av terapisamtal, går det även bra att anlita mig som Samtalsterapeut som en del av ert företagshälsovårdarbete.

Varmt välkommen att kontakta mig för upplägg av just din verksamhet.

Läs mer:
Omdömen

Bokning

&

Frågor

Tack för ditt meddelande.
Jag återkommer till dig så snart jag kan.

 

Varma hälsningar
Åsa Fröberg Ek
www.iremia.se

bottom of page