texture-2068283_960_720_edited.jpg

Handledning & Samtalsstöd - Företag

Händer som håller varandra, samarbete, närhet, teamwork, laganda, växande, stöd, psykologi

Innehåll:

Samarbete

Kommunikation

Stresshantering

Konflikthantering

Reflektionsövningar

Styrkor/kvaliteer

Kompetensutbyte

Nya perspektiv

Bollning/Stöd

Personligt växande

Gruppdynamik

Återhämtning/Mindfulness

Pris:

Kontakta mig för offert.

Varför handledning?

 

För att öka vinsten i ett företag kan man sälja mer, göra mer reklam/ställa ut på mässor, skaffa fler kunder mm. Ytterligare en metod är att öka sin vinstmarginal. Tex genom att sänka sin personalomsättning, öka företagets mervärde och/eller sänka sjukfrånvaron.

 

Oavsett vilken inriktning ett företag har, är dess framgång beroende av varje enskild medarbetare. Förutom kompetens för arbetet spelar mående, trivsel och samarbete roll för hur företagets resultat ser ut i det långa loppet. Att förebygga/ta hand om problem i ett tidigt skede och ha ett forum som stärker nya perspektiv/samarbete/problemlösning och återhämtning , tjänar både enskilda medarbetare, arbetsgrupper och hela företaget på.

Om ditt företag kunde sänka sin personalomsättnings-/eller sjukfrånvarokostnad med bara 1%, hur mycket skulle ni tjäna på det per år då? Och vilket mervärde skulle din goda personalpolitik kunna leda till (ut mot kunder, hos anställda, i omgivningens ögon)?

Hur går det till?

Under ett förutsättningslöst första möte får du möjlighet att ställa frågor och beskriva arbetsplatsens nuläge, behov och förväntningar. Vi pratar ihop oss och ser om mina tjänster är rätt för just din arbetsplats. Det är viktigt att du som uppdragsgivare får det du betalar för.

 

Jag erbjuder handledning enskilt eller i grupp i ett prestationsfritt forum där syftet är att ge deltagaren möjlighet till både återhämtning, reflektion och tid till att lyfta det man behöver stöd/bollning kring i stunden. I samtal, övningar och mindfulness.
Det är mänskligt att ibland tvivla på sin egen kompetens, sin roll i personalgruppen och sitt mod inför en utmaning mm. Och på samma sätt som att stöd ibland behövs i sin yrkesroll, behöver man få bli påmind om sina styrkor, kvaliteer och kompetenser för att utvecklas och stärkas som medarbetare.

Målet med denna typ av handledning är att låta enskilda medarbetare/grupper få möjlighet att växa samt jobba mot ett ökat samarbete och problemlösning även mellan träffarna. Att få visa sig mänsklig (dvs operfekt) i en stöttande miljö är inte alltid enkelt, men givande i strävar efter en arbetsgrupp med högt i tak, prestigelöshet, god stämning och gott samarbete.

 

Samtalsstöd/företagshälsovård

När du som arbetsgivare önskar erbjuda din personal stöd i form av x antal terapisamtal vid behov, går det bra att anlita mig som Samtalsterapeut som en del av er företagshälsovård.

Varmt välkommen att kontakta mig för upplägg av just din verksamhet.

Läs mer:
Omdömen

Bokning

&

Frågor

Tack för ditt meddelande! Jag återkommer inom kort.

/Åsa